ลิ้นชัก Moll

เมื่อเด็ก ๆ อยากจะเก็บของทุกอย่างที่เป็นไปได้ แต่มีพื้นที่ไม่พอ เพื่อตอบสนองความต้องการนั้น ลิ้นชักของเรามีความกว้างถึงขนาด A-3 และล้อสามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย และมีความเสถียรมาก  ลิ้นชักทั้งหมดมีกลไกการปิดด้วยตนเองอัตโนมัติ ดังนั้นความเสี่ยงของการที่เด็กจะโดนหนีบจะลดลง สีที่จับของลิ้นชักจะมีหลายสีให้เลือกตามความชอบ ในลิ้นชักด้านบนของภาชนะบรรจุมีการติดตั้งพัดลมแยกไว้ นอกจากนี้คุณยังสามารถจัดเก็บเอกสารหรือหนังสือเพิ่มเติมได้จากชั้นวางต่างๆ