1.ยกเลิกรายการสินค้า และคืนเงิน

1.1) ติดต่อ ทางบริษัท ผ่าน มือถือ 081-649-9914 / facebook : mollshopthailand / line: @mollthailand

  1. ระบุหมายเลขคำสั่งซื้อ
  2. แจ้งเหตุผลที่ต้องการยกเลิก
  3. ระบุจำนวนเงิน

1.2) บริษัทดำเนินการคืนเงิน ภายใน 15 วัน* (ไม่รวมการดำเนินการของธนาคาร) * นับจากวันที่ได้รับการติดต่อจากลูกค้า

1.3) เงื่อนไขการยกเลิกสินค้า

  1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการ เปลี่ยนสินค้า หากมีรุ่น หรือราคาใกล้เคียงกัน เว้นแต่ลูกค้าจะยินยอม

2.การคืนสินค้า และคืนเงิน

เงื่อนไขยอมรับการคืนสินค้า

  • สินค้าไม่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ อันเนื่องจากความผิดพลาดระหว่างจัดส่งสินค้า หรือ มาจากโรงงาน